Aktualności Parafia - aktualności Święto Niepodległości w Siemiatyczach

Święto Niepodległości w Siemiatyczach

Newsy - Parafia - aktualności

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

b_200_150_16777215_0___images_stories_11-11-2017_imag2098.jpgŚwięto Niepodległości w Siemiatyczach
Modlitwy w intencji ojczyzny z punktu widzenia Cerkwi są czymś naturalnym, bowiem już apostoł Paweł pisał: „Każdy człowiek niech będzie poddany swoim władzom. Tylko w Bogu bowiem władza ma swe źródło. Bo Bóg ustanowił wszystkie władze, które istnieją” (Rz 13,1). Nie istnieje w Cerkwi prawosławnej nabożeństwo, aby nie modlono się w jego trakcie za ojczyznę.

W wygłaszanych ekteniach słyszymy: „O zachowanie w opiece Bożej naszej ojczyzny, za jej zwierzchnie władze i wojsko Chrystusa miłujące, do Pana módlmy się”, w ekteni żarliwej modlimy się o władze zwierzchnie „abyśmy mogli prowadzić ciche i spokojne życie, we wszelkiej pobożności”. Powyższe przykłady świadczą o nieustannej trosce, którą okazują kapłani, będący głosem Cerkwi, za swoją ojczyznę. Niemniej jednak każdy chrześcijanin musi pamiętać, że „nasza ojczyzna jest w niebie” (Flp 3,20). Na ziemi jesteśmy tylko przechodniami, pielgrzymami i podążamy wszyscy ku naszej Niebiańskiej Ojczyźnie. Jeśli modlimy się w cerkwi za naszą ziemską ojczyznę, to ojczyzna, o której pisze ap. Paweł musi być wzorem, swoistym archetypem i przykładem harmonijnej współpracy wszystkich ludzi i wyznań.
11 listopada sprawowana była Boska Liturgia, a po niej nabożeństwo dziękczynne za naszą ojczyznę, które celebrował ks. mitrat Andrzej Jakimiuk – proboszcz parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach. Przed nabożeństwem uroczyście zostały wprowadzone poczty sztandarowe. W trakcie nabożeństwa modliły się władze powiatowe, miejskie oraz gminne w osobach: Jana Zalewskiego – starosty powiatu, Marka Bobla – wicestarosty, Piotra Siniakowicza – burmistrza miasta, Edwarda Krasowskiego – wójta gminy. Swoją obecnością zaszczyciły także służby mundurowe, działające na terenie powiatu siemiatyckiego. Śpiewał chór pod dyrekcją matuszki Jolanty Awksietijuk.
Ksiądz Proboszcz w słowie powiedział m.in.: „Dzisiejszy dzień jawi się szczególnym w życiu naszej umiłowanej ojczyzny i jej obywateli. Modlimy się do Boga za wielki dar swobody, wolności i niepodległości. Dzisiaj zebraliśmy się w świątyni, aby zgodnie z przeczytaną przed chwilą Ewangelią oddać to, co Boskie Bogu, a co cesarskie – czyli ludzkie, świeckie – cesarzowi. Dziękujemy Bogu za to, że mamy niepodległą ojczyznę, zaś ojczyźnie dziękujemy za to, że możemy swobodnie żyć i rozwijać się”. Na koniec ks. Andrzej podziękował władzom za przybycie i wspólną modlitwę.
Kolejna część uroczystości miała miejsce przy obelisku obok gmachu Starostwa Powiatowego, gdzie zostały złożone kwiaty. Wspólnie wieńce złożyli burmistrz miasta Siemiatycze wraz z duchowieństwem. Swoją delegację w celu złożenia wieńca oddelegowało także Bractwo Młodzieży Prawosławnej, działające w Siemiatyczach.

b_200_150_16777215_0___images_stories_11-11-2017_imag2100.jpg

b_200_150_16777215_0___images_stories_11-11-2017_imag2103.jpg

b_200_150_16777215_0___images_stories_11-11-2017_imag2104.jpg

b_200_150_16777215_0___images_stories_11-11-2017_imag2106.jpg

b_200_150_16777215_0___images_stories_11-11-2017_imag2107.jpg Tekst i zdjęcia ks. Rafał Wawreniuk