"Opowiadania nie tylko dla dzieci"
Skompletowała z różnych źródeł Wiera Kusznir


"Niedzielny cud"
Skompletował Boris Ganago

Tłumaczenie Eliasz Marczuk