O nas Biskup Siemiatycki

Biskup Siemiatycki

Biskup Siemiatycki Warsonofiusz

b_200_150_16777215_0___images_stories_chirotonia2017_do_netu.jpg

Ksiądz biskup dr hab. prof. UwB Warsonofiusz (Bazyli Doroszkiewicz) urodził się 2 czerwca 1956 roku w Bielsku Podlaskim w rodzinie prawosławnego duchownego ks. Włodzimierza Doroszkiewicza.

Po ukończeniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, od 1976 roku kontynuował naukę w Wyższym Prawosławnym Seminarium Duchownym w Jabłecznej. W 1981 roku obroną pracy magisterskiej pt. „Święty Serafin z Sarowa a mistyka prawosławna”, napisaną pod kierunkiem biskupa łódzkiego i poznańskiego Sawy, ukończył studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Postrzyżyny w riasofor przyjął 8 października 1980 roku w monasterze w Jabłecznej. Tamże, 9 października 1980 roku, z rąk biskupa lubelskiego Szymona otrzymał święcenia diakońskie. Święcenia kapłańskie otrzymał 14 września 1983 roku w USA z rąk metropolity Waszyngtonu, całej Ameryki i Kanady Teodozjusza. 18 grudnia 1990 roku w monasterze w Jabłecznej na ręce biskupa lubelskiego i chełmskiego Abla złożył śluby monastyczne małej schimy. Otrzymał przy tym imię Warsonofiusz, na cześć św. Warsonofiusza Wielkiego. W 1995 r. został podniesiony do godności ihumena, a 18 marca 2004 r. do godności archimandryty. W latach 1982-1990 przebywał na stypendiach w USA, Grecji i Francji, zgłębiając wiedzę teologiczną oraz znajomość języków obcych. Po powrocie do kraju, w latach 1990-1991, był namiestnikiem Monasteru św. Onufrego w Jabłecznej i rektorem Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Jabłecznej. W latach 1991-1998 był kapelanem Prawosławnego Domu Opieki „Betania” w Stanisławowie, a w latach 1992-1998 wikariuszem parafii św. Marii Magdaleny w Warszawie. W latach 2001-2011 był przełożonym Męskiego Domu Zakonnego św. Dymitra w Sakach i proboszczem parafii przyklasztornej.

W 2001 r. uzyskał stopień doktora nauk teologicznych broniąc na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie pracę dotyczącą dialogu Kościoła prawosławnego z Kościołami dochalcedońskimi. 9 czerwca 2011 r. Rada Wydziału Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie nadała mu stopień doktora habilitowanego. Pracował w Katedrze Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2007-2009 jak asystent, w latach 2009-2013 jako adiunkt, a w latach 2013-2016 jako profesor nadzwyczajny. Jest autorem kilkunastu monografii, m.in.: „Dzieje Wschodnich Rzymian”, „W cieniu Chalcedonu”, „ Monastycyzm bizantyński od połowy IX do połowy XV wieku”, „Cesarz i dogmat” oraz ponad osiemdziesięciu artykułów naukowych. Cerkiew prawosławną w Polsce reprezentował na licznych zagranicznych konferencjach naukowych.

W latach 1998-2001 był prorektorem Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, a w latach 1998-2005 również jego wykładowcą. W latach 2011-2016 był wiceprezesem Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Jest członkiem Międzywyznaniowego Komitetu Tłumaczy Ekumenicznego Przekładu Pisma Świętego, dla którego przetłumaczył Księgę Barucha i List Jeremiasza.

24 sierpnia 2017 r. Święty Sobór Biskupów PAKP powołał archimandrytę Warsonofiusza (Doroszkiewicza) na biskupa siemiatyckiego, wikariusza Diecezji Warszawsko-Bielskiej.

b_200_150_16777215_0___images_stories_chirotonia2017_trc_9148.jpg

b_200_150_16777215_0___images_stories_chirotonia2017_trc_9183.jpg

b_200_150_16777215_0___images_stories_chirotonia2017_trc_9208.jpg

b_200_150_16777215_0___images_stories_chirotonia2017_trc_9273.jpg

b_200_150_16777215_0___images_stories_chirotonia2017_trc_9299.jpg

b_200_150_16777215_0___images_stories_chirotonia2017_trc_9316.jpg