O nas Biskup Siemiatycki

Biskup Siemiatycki

Chirotonia Biskupa Siemiatyckiego Jerzego

b_200_150_16777215_0___images_stories_wladyka.jpgDecyzją Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, z dnia 28.11.2006 r., Episkopat naszej Cerkwi powiększył się o Biskupa Siemiatyckiego Wikariusza Diecezji Warszawsko-Bielskiej, którym mianowano ks. Jerzego (Pańkowskiego), dotychczasowego Archimandrytę Klasztoru Św. Onufrego w Jabłecznej.

W sobotę 27.01. Episkopat PAKP, na czele z Jego Eminencją, Wielce Błogosławionym Sawą Metropolitą Warszawskim i całej Polski, wraz z przedstawicielami bratnich Kościołów Prawosławnych: z Patriarchatu Konstantynopolitańskiego - Biskup Andidijski Krzysztof, Metropolita Weryjski i Nausski Pantelejmon; z Patriarchatu Moskiewskiego - Arcybiskup Włodzimierza Wołyńskiego i Kowla Symeon, Arcybiskup Krzywego Rogu i Nikopolis Jefrem, Arcybiskup Pierejesławia Chmielnickiego Mitrofan, Biskup Chotinski Melecjusz z Autokefalicznego Kościoła Grecji - Biskup Diawlinski Damaskin, dokonali Nominacji (Nareczenija) na Biskupa ks. Archimandryty Jerzego. W ceremonii uczestniczyło ponad 40 kapłanów, 8 diakonów i ok. 1000 wiernych.

W niedzielę 28.01. uroczystości rozpoczęły się o godz. 9:30 obrzędem Wyznania Wiary. Prawowierność przyszłego Biskupa, na środku świątyni katedralnej, w obecności ponad 2 tys. wiernych, sprawdzał Episkopat naszego Kościoła, z Jego Eminencją Ks. Metropolitą Sawą na czele, wyżej wymienieni przedstawiciele bratnich Kościołów Prawosławnych. W świątyni obecni też byli reprezentanci bratnich kościołów chrześcijańskich i wyznań, w tym: Prymas Polski Ks. Kardynał Józef Glemp i Ks. Biskup Tadeusz Pikus z Kościoła Rzymskokatolickiego, Ks. Biskup Wiktor Wysoczański Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego, Ks. Superintendent Andrzej Seweryn - Zwierzchnik Kościoła Baptystów. Nie zabrakło też przedstawicieli władz miasta stołecznego i innych miast (Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Hajnówki, Siemiatycz), reprezentantów służb mundurowych, medycznych, środowisk twórczych, itp.

W Świętej Liturgii obok 15 Biskupów (łącznie z Ks. Biskupem Jerzym), ze względu na ograniczoną powierzchnię ołtarza katedry uczestniczyło 11 kapłanów i 5 diakonów. Wśród ponad 2 tys. wiernych było ok. 200 duchownych oraz dwa chóry: Warszawskich Szkół Teologicznych pod kierunkiem dr. Włodzimierza Wołosiuka i Katedry Metropolitalnej p.w. św. Marii Magdaleny prowadzony przez ks. protodiakona Sergiusza Bowtruczuka.

Uroczystość zakończyła się około godz. 14:00 składaniem życzeń nowemu Arcypasterzowi Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Jego Ekscelencji Biskupowi Siemiatyckiemu Jerzemu (Pańkowskiemu).

Tekst autorstwa ks. prot. dr Doroteusza Sawickiego

Na podstawie źródeł z oficjalnej strony PAKP.

Chirotonia Biskupa Siemiatyckiego Jerzego Chirotonia Biskupa Siemiatyckiego Jerzego Chirotonia Biskupa Siemiatyckiego Jerzego
Chirotonia Biskupa Siemiatyckiego Jerzego Chirotonia Biskupa Siemiatyckiego Jerzego Chirotonia Biskupa Siemiatyckiego Jerzego
Chirotonia Biskupa Siemiatyckiego Jerzego Chirotonia Biskupa Siemiatyckiego Jerzego Chirotonia Biskupa Siemiatyckiego Jerzego
Chirotonia Biskupa Siemiatyckiego Jerzego Chirotonia Biskupa Siemiatyckiego Jerzego Chirotonia Biskupa Siemiatyckiego Jerzego
Chirotonia Biskupa Siemiatyckiego Jerzego Chirotonia Biskupa Siemiatyckiego Jerzego Chirotonia Biskupa Siemiatyckiego Jerzego
Chirotonia Biskupa Siemiatyckiego Jerzego