O nas Słochy Annopolskie Podsumowanie zewnętrznych prac wykonanych cerkwi

Jubileusz ks. Andrzeja Jakimiuka oraz podsumowanie zewnętrznych prac wykonanych przy cerkwi w Słochach Annopolskich

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

b_200_150_16777215_0___images_stories_slochy_jubileusz_2.jpgW sobotę, dwunastego listopada w miejscowości Słochy Annopolskie miała miejsce niecodzienna, bardzo podniosła uroczystość, związana z jubileuszem 60-lecia urodzin proboszcza parafii św.św. Apostołów Piotra i Pawła a zarazem dziekana siemiatyckiego - księdza Andrzeja Jakimiuka,

inicjatora budowy świątyni oraz zakończenia zewnętrznych prac związanych z budową cerkwi w tej miejscowości.
Ze względu na chorobę metropolity Sawy uroczystościom przewodniczył biskup siemiatycki Jerzy - Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego.

Przed wejściem do świątyni hierarchę witali w imieniu władz wojewódzkich Walenty Korycki – wicemarszałek województwa podlaskiego oraz Elżbieta Filipowicz – dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego, w imieniu mieszkańców Słoch Annopolskich - młodzież oraz Mariusz Pyzowski, radny Rady powiatu siemiatyckiego i zarazem dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach.

Św. Liturgię wespół z biskupem i jubilatem sprawowało około 30 duchownych przy udziale licznie przybyłych na uroczystość wiernych. W nabożeństwie udział wzięli także władze samorządowe w osobach: Mikołaj Mantur – starosta siemiatycki, Bogusław Zduniewicz – przewodniczący Rady Powiatu Siemiatyckiego, Piotr Siniakowicz – burmistrz Siemiatycz,
Edward Zaremba – wójt gminy Siemiatycze i duchowni z Kościoła rzymskokatolickiego. Po Liturgii został odprawiony dziękczynny molebien, po którym ze słowami pozdrowienia zwrócił się biskup Jerzy. W pierwszej kolejności przekazał pozdrowienia skierowane do jubilata przez zwierzchnika Cerkwi w Polsce, metropolitę Sawę:

Czcigodny Jubilacie!
Mija 60 lat Twego życia, które w całości poświęcone było służbie św. Cerkwi. Rozpocząłeś ją jako psalmista w Orli. Tam spotkałeś swoją towarzyszkę życia matuszkę Olgę, z którą wiernie wędrujecie poprzez tych minionych 60 lat.
Twoja praca, jako kapłana, przebiegała przez Karpaty, Łódź, Narew do Siemiatycz. Wszędzie wykazywałeś się swoją gorliwością i poświęceniem dla dzieła Bożego. W Siemiatyczach rozpocząłeś budowę dwóch świątyń: św. Anny i Zmartwychwstania Pańskiego, które dzisiaj cieszą wiernych.
Następnie zaś rozpocząłeś budowę wspaniałej świątyni w Słochach Annopolskich, będącej naszą radością, i w której w dniu dzisiejszym wznosisz modlitwy dziękczynne Bogu za Jego pomoc na przestrzeni minionego sześćdziesięciolecia. Świątynia św. Marii Magdaleny będzie wspaniałą
pamiątką Twojej pracy w Słochach Annopolskich. Za wszystko to, jako zwierzchnik Cerkwi, dziękuję Ci:


Spasi Gospod’!
W znak uznania Twojej i matuszki pracy dla dobra Cerkwi, odznaczeni zostajecie: Ty – Orderem św. Marii Magdaleny II stopnia z ozdobami, a matuszka Olga – II stopnia. Boże błogosławieństwo niech towarzyszy Wam i w następnym sześćdziesięcioleciu.

Mnogaja Wam leta!

Biskup Jerzy przekazał jubilatowi także słowa pozdrowienia arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego Abla.

Biskup Jerzy pozdrawiając jubilata z matuszką przypomniał zgromadzonym pasterską drogę służby ks. Andrzeja:

Ksiądz Andrzej Jakimiuk urodził się 17 listopada 1951 r. w Czyżach. Ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne i kurs dla duchownych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W 1970 r. wstąpił w związek małżeński z Olgą Szymańską.

Święcenia diakońskie (1971 r.) oraz kapłańskie (1972 r.) otrzymał z rąk metropolity warszawskiego i całej Polski Bazylego. W okresie od października 1969 do marca 1972 r. był psalmistą w parafiach w Telatyczach i Orli. W 1972 r. został proboszczem parafii w Żdyni z filiami w Gładyszowie, Koniecznej, Regatowie i Czarnem. Od 1978 r. pełnił też funkcję dziekana okręgu nowosądeckiego.

1 września 1983 r. został proboszczem parafii katedralnej św. Trójcy w Sanoku z filiami w Zagorzu i Wielopolu, sekretarzem kurii biskupiej i dziekanem okręgu przemyskiego. Obowiązki te pełnił do 29 października 1984 r., gdy został przeniesiony na stanowisko proboszcza parafii katedralnej św. Aleksandra Newskiego w Łodzi. Równocześnie objął obowiązki sekretarza kurii biskupiej i dziekana okręgu łódzkiego. 15 października 1985 r. został proboszczem parafii w Narwi i dziekanem okręgu narewskiego. Od marca 1988 r. do chwili obecnej jest proboszczem parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach. W okresie tym był także zastępcą dziekana siemiatyckiego, zaś 15 czerwca br. zostały mu powierzone obowiązki dziekana dekanatu siemiatyckiego.

Za długoletnią pracę duszpasterską był wielokrotnie nagradzany w tym: mitrą (2004 r.), orderem św. Marii Magdaleny II stopnia oraz złotą odznaką „Zasłużony Białostocczyźnie” (1997 r.).

Księdzu Andrzejowi życzymy wielu łask Bożych, zdrowia i sił w niesieniu posługi kapłańskiej na niwie Chrystusowej.

Drugim powodem niecodziennych uroczystości było dziękczynienie Bogu za zakończenie zewnętrznych prac związanych z budową cerkwi w tej miejscowości. Roboty wokół cerkwi zostały wykonane dzięki realizacji projektu pn. Zagospodarowanie terenu wokół cerkwi jako miejsca o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb dla mieszkańców wsi Słochy Annopolskie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Poprzez dofinansowanie projektu ze środków uniknych zostały wykonane następujące prace: sieć wodociągowa, przyłącze energetyczne, oświetlenie zewnętrzne terenu i iluminacja świątyni, ogrodzenie terenu, droga dojazdowa oraz mała architektura: parkingi, chodniki alejki, zieleń itp.

Teren wokół cerkwi jak i sama cerkiew na zewnątrz prezentują się wspaniale. Pozostało jednak dużo roboty przy pracach wykończeniowych wewnątrz świątyni. I chociaż cerkiew wewnątrz jest w stanie surowym to już od 13 listopada w każdą niedzielę sprawowana jest św. Liturgia.

Proboszcz, duchowieństwo parafialne oraz parafianie, pragną serdecznie podziękować tym wszystkim ludziom dobrej woli, którzy na przestrzeni okresu kilku lat budowy wspierali w przeróżny sposób i nadal wspierają jej powstawanie.

 Jubileusz  Jubileusz  Jubileusz
 Jubileusz  Jubileusz  Jubileusz
 Jubileusz