O nas Słochy Annopolskie Poświęcenie krzyży

Poświęcenie krzyży

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

b_200_150_16777215_0___images_stories_slochy_poswiecenie-krzyzy_11.jpgŚwięto Marii Magdaleny w Słochach 4. VIII. 2010 r. Bywają w życiu człowieka i historii społeczeństwa wydarzenia, które pozostają w pamięci nie tylko potomnych, ale także i ich pokoleń.

Do takich wydarzeń należy zaliczyć odprawienie pierwszej liturgii w nowobudowanej cerkwi we wsi Słochy Annopolskie przez Jego Eminencję Wielce Błogosławionego Sawę, Prawosławnego Metropolitę Warszawskiego i całej Polski Sawę 4 sierpnia br. w dzień pamięci św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w asyście licznie przybyłego duchowieństwa. Dzień ten wyróżnił się także spośród innych upalnych letnich dni, w których temperatura w cieniu sięgała do 35 oC. Miłościwy Bóg przysłonił chmurami palące promienia słońca, aby licznie zgromadzonym wiernym przybyłym nie tylko ze Słoch Annopolskich, ale także Siemiatycz i okolicznych miejscowości, ulżyć udział w św. Liturgii na zewnątrz świątyni.

Wielce Dostojnego Gościa powitali przed cerkwią dzieci, młodzież i starosta cerkiewny. Szczególnie pięknym było powitanie dzieci, którzy we wzruszającym wierszu ukazali wiarę swych przodków i swoją.

"Wasze Błażeństwo, Błażenniejszyj Władyko!

Naszije predki wierili w Boga,

I wieru swiatuju staraliś chranit'.

Ich podwig lubwi - swiataja doroga,

Kotoroj wieleli i nam wsiem iti.

Na etoj swiaszczennoj słochowskoj ziemielkie,

W proszłom chramik krasiwyj stojał.

No niedrugi wieri swiatoj, prawosławnoj,

Naniesli cerkwi silnyj udar.

Kazałoś Dom Bożij isczezł bezwozwratno

No Bog w Swojej własti inacze sudił

Swiatuju idieju sozdanija obratno

W sierdcach naszich pastirej On położił.

Proboszcz Parafii śww. App. Piotra i Pawła i jednocześnie budowniczy cerkwi - ks. mitrat Andrzej Jakimiuk - witając w świątyni Jego Eminencję, przedstawił krótką historię miejscowości jak też i budowy cerkwi, którą rozpoczęto w 2004 roku, podkreślając szczególne zaangażowanie mieszkańców Słoch Annopolskich w jej powstawaniu. Nie oznacza to, że budowa jej przebiegała bez problemów i trudności. Jednak Boże błogosławieństwo i Boża pomoc pomogły je pokonać.

Nowo wybudowana cerkiew będzie p/w św. Niosącej Wonności i Równej Apostołom Marii Magdaleny oraz św. Męczenników i Wyznawców Chełmskich i Podlaskich. Wybór patronów nie jest przypadkowy. Św. Maria Magdalena jako pierwsza spośród uczniów Chrystusa doświadczyła radości zmartwychwstania Pana. Taką radością zostają obdarzeni wierni mieszkańcy Słoch Annopolskich poprzez pojawienie się cerkwi w swojej miejscowości po długiej przerwie jej nieobecności.

Natomiast św. Męczennicy Chełmscy i Podlascy nawiązują do tragicznych przeżyć mieszkańców z czasów II Wojny Światowej. W czwartym dniu niemiecko - sowieckiej wojny 25 czerwca 1941 r. w godzinach porannych szosą przez wieś w kierunku Siemiatycz, do utworzonego w Białowieży sztabu armii niemieckiej jechała kolumna samochodów z generałem Guderianem. Kolumna została ostrzelana przez krasnoarmiejców, którzy kwaterowali w jednym z licznie tu występujących bunkrów obronnych. W czasie potyczki kierowca w randze majora został zabity na miejscu zaś śmiertelnie zraniony generał zmarł od upływu krwi nieznacznie oddaliwszy się od miejsca akcji. Na reakcję ze strony okupanta długo nie trzeba było czekać. Pod wieczór tego samego dnia została zastosowana zbiorowa odpowiedzialność, wieś została otoczona przez niemieckich żołnierzy szczelnym kordonem i podpalona. W łapance schwytano 74- ech mieszkańców wsi oraz kilka osób przypadkowo tu przebywających i wszystkich rozstrzelano. Dla upamiętnienia tej tragedii w latach 60-tych ubiegłego wieku w centrum wsi został postawiony skromny pomnik upamiętniający tą pacyfikację. Do chwili obecnej ocaleni z tego pogromu mieszkańcy wsi jak też ich potomni rokrocznie w 2-gą sobotę Wielkiego Postu zbierają się w cerkwi parafialnej na żałobne nabożeństwo w ich intencji.

Jego Eminencja Metropolita Sawa w swojej homilii jak też i końcowym słowie skierowanym do zgromadzonych wiernych ukazał szczególne znaczenie cerkwi w życiu wiernych. Nawiązując do architektury cerkwi, wybudowanej na planie prostokąta Władyka Metropolita powiedział: "Tak jak okręt na morzu jest zbawieniem dla przebywających na nim, pośród buszujących fal morza, tak i ta cerkiew budowana będzie ostoją dla wszystkich tych, którzy będą do niej garnęli". Odnosząc się do słów powitalnych Proboszcza o niektórych trudnościach podczas budowy, Jego Eminencja zauważył: "Każde dzieło czynione w imię Boże jest nienawidzone przez szatana. Dlatego też próbuje on wszelkimi sposobami przeszkodzić. Jednak tam gdzie jest wiara i miłość do Boga w końcowej fazie zostaje on pokonany. Dobro zwycięża. Tak i w przypadku budowy tej świątyni. Najpierw jest krzyż a później Zmartwychwstanie".

Uroczystości zakończyły się krestnym chodom oraz poświęceniem przez Jego Eminencję Metropolitę Sawę krzyży, które wg planów zwieńczą siedem kopuł świątyni jeszcze w bieżącym roku. Poświęcono także plac cerkiewny oraz wyodrębnioną część na cmentarz parafialny.

Wieś Słochy Annopolskie oddalona 7 km od centrum miasta Siemiatycze, jest jedną z większych miejscowości w wiejskiej Gminie Siemiatycze oraz największą poza Siemiatyczami w Parafii Prawosławnej p.w. śww. Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach do której należy. Wieś obecnie zamieszkuje 332 osoby, z których 98 % jest wyznania prawosławnego. Nieliczne świadectwa historyczne, podanie ludowe (vide załącznik - notatka prasowa "Młoda dziewczyna ze wsi Słochy"), oraz nazwy poszczególnych miejsc na terenie wsi takich jak "Cerkwisko", Mohilnik", "Popowe pole" wskazują na istnienie w przeszłości w Słochach cerkwi. W zarysie historycznym siemiatyckiej parafii śww. App. Piotra i Pawła - spisie duchowieństwa - znajdujemy wzmiankę datowaną pod rokiem 1654, iż nabożeństwa odprawiał ks. Słochowski. Prawdopodobną jest wersja, że cerkiew w Słochach podzieliła tragiczny los Podlasia i przestała istnieć w czasie wojny ze Szwedami (Potop Szwedzki 1655-1660). Jadąc do wsi Słochy Annopolskie od strony Siemiatycz przy samej szosie z prawej strony na wzgórzu w odległości ok. 200 m znajduje się dość wysoki kurhan zwany do dnia dzisiejszego przez miejscowych "Cerkwisko". To tu ludowe podanie umiejscawia istnienie cerkwi. Bez wątpienia pozostałością tego okresu było posiadanie przez Parafię śww. App. Piotra i Pawła w Siemiatyczach około 2 ha łąki, która niestety w 1951 roku została parafii odebrana na mocy prawa tzw. "martwej ręki".

 Poświęcenie Krzyży w Słochach Annopolskich Poświęcenie Krzyży w Słochach Annopolskich Poświęcenie Krzyży w Słochach Annopolskich
 Poświęcenie Krzyży w Słochach Annopolskich Poświęcenie Krzyży w Słochach Annopolskich Poświęcenie Krzyży w Słochach Annopolskich
 Poświęcenie Krzyży w Słochach Annopolskich Poświęcenie Krzyży w Słochach Annopolskich Poświęcenie Krzyży w Słochach Annopolskich
 Poświęcenie Krzyży w Słochach Annopolskich Poświęcenie Krzyży w Słochach Annopolskich Poświęcenie Krzyży w Słochach Annopolskich
 Poświęcenie Krzyży w Słochach Annopolskich Poświęcenie Krzyży w Słochach Annopolskich Poświęcenie Krzyży w Słochach Annopolskich
 Poświęcenie Krzyży w Słochach Annopolskich Poświęcenie Krzyży w Słochach Annopolskich Poświęcenie Krzyży w Słochach Annopolskich
 Poświęcenie Krzyży w Słochach Annopolskich Poświęcenie Krzyży w Słochach Annopolskich Poświęcenie Krzyży w Słochach Annopolskich
 Poświęcenie Krzyży w Słochach Annopolskich Poświęcenie Krzyży w Słochach Annopolskich Poświęcenie Krzyży w Słochach Annopolskich
 Poświęcenie Krzyży w Słochach Annopolskich Poświęcenie Krzyży w Słochach Annopolskich